ÁSZF

HUN / ENG


1. Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Vadócz Balázs e.v. (1037-Bp, Zúzmara u. 14/a;
adószám: 66580207-1-41 a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett
www.creationtattooshop.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi
feltételeit tartalmazza.

Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre
vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért
kérjük, rendelésének véglegesítse előtt feltétlenül olvassa el!

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes
oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri,
magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési
Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és az Üzemeltető között mint
egyezség létrejött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes
egyeztetés és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt
használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott,
aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint
vásárlási szerződés jön létre az Üzemeltető és a rendelést leadó
magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között. A vásárlási
szerződést az Üzemeltető írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet
nem iktat.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a webáruház működtetéséhez és a termékek
értékesítéséhez, az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel
rendelkezik.

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Vadócz Balázs e.v. (1037-Bp, Zúzmara u. 14/a;
adószám: 66580207-1-41) mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között
jön létre. Az Üzemeltető csak az internetes oldalán, a cég logójával és
adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson
keresztül leadott rendelésekért felel.

A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek,
amelyeket a weblap megrendelő űrlap oldalain talál. A hiányosan, hamisan
vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést
elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a
valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indoklás
nélkül töröljük. A rendelést e-mailen keresztül visszaigazoljuk. az
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok
helyességét.

3. Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Az
ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges
árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi
és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás
végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése
mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A
végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból
módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás
időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

4. Panaszkezelés módja

A Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos panaszait, észrevételeit
a “Kapcsolat” menüpont alatti űrlap kitöltésével, a
info@creationtattooshop.hu email címen, vagy a 06-1-400 6530 -as
telefonszámon, illetve a 1037-Bp, Zúzmara u. 14/a címre, postai levél
útján is közölheti. A bejelentésre legkésőbb 30 napon belül a panasz
közlésével azonos módon érdemi választ adunk.

5. Az Üzemeltető felelősségvállalása

A webáruház működésével, és a kiszállítással kapcsolatos tudnivalók a
webáruház „A vásárlás menete” menüpontjában olvashatók. Az Üzemeltető
vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve
kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Megrendelő
kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

Az Üzemeltető elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a Szek.org
etikai kódexét
(http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf).

6. A megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen
szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával
szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt
árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az
ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény
kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő
többletköltségeket a megrendelő megtéríti az Üzemeltető számára. Az
Üzemeltető ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a
megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a
szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással
szembeni követelése nem teljesül.

Az Üzemeltető rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan
rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre
küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a
rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

8. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus
kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó
jogszabályok az irányadók. Bármilyen fajta jogvita esetén az Üzemeltető
székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.